قوانین اجاره خودرو

قوانین اجاره خودرو
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

قوانین اجاره خودرو

اجاره خودرو پرشین :قوانین اجاره خودرو

اجاره خودرو پرشین :قوانین اجاره خودرو

ماده ۶۷۴ که در حال حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد اشعار می دارد

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته های از قبیل چک سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کاری با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود

و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مستردد شود و یا به مصرف معینی برسد شخصی که آن اشیاء نزد اوبوده

آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقودذ نماید ، به حبس ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

شرایط اجاره خودرو به مشتریان

لطفاً قبل از هرگونه اقدامی در جهت اجاره خودرو از قوانین و ضوابط حاکم در این حرفه آگاهی کامل بدست آورید.

حتماً در موقع بازدید از خودرو مورد نظر،بادقت بیشتری توجه کنید و در صورت امکان از بدنه خودرو فیلم برداری کنید.

طبق ظوابط این حرفه شغلی،هرخودرو تابع سهمیه کیلومتر مشخص در طی ۲۴ ساعت روزانه می باشد

لطفا به مقدار سهمیه کیلومتر روزانه خودرو منتخب خود توجه بیشتری فرمایید. (بعضی از شرکت های کرایه خودرو به این بخش اشاره نمی کنند و شخص اجاره گیرنده مجبور به پرداخت مبلغ بیشتر ار سهمیه خود می شود)

لطفا قبل از بازگرداندن خودرو به شرکت(دفتر)،ازقبل هماهنگ کنید.

قبل از هرگونه اقدام به خرید لوازم یا تعویض قطعات و یا تعمیر خودرو،

بامسئولین شرکت در این ارتباط هماهنگی لازم را به عمل آورید

(شرکت موظف می باشد در صورت حساسیت مورد اجاره خودرو مورد نظر شما خودروی دیگر جایگزین کند)

در غیر اینصورت پرداخت هزینه به عهده شما خواهدبود.

از انجا که بعد از تحویل خودرو از طرف امانت گیرنده به شرکت مشخص شدن

تعداد خلافی از طرف راهنمایی ورانندگی و صدوربرگه عدم خلافی ازطرف این ارگان به فوریت صورت نمی پذیرد،

لذا در جهت سهولت در روند کار امانت گیرنده موظف است

مطابق با نظر مسئولین شرکت از مدارک  تضمین خود و یا مقداری وجه نقد به عنوان ضمانت خلافی به مدت تعیین شده از طرف مسئولین ذی ربط نزد شرکت به صورت امانت قرار دهد

و رسید مدارک یا وجه نقد را نیز دریافت نماید و چنانچه در زمان مقتضی برگه عدم خلافی از طرف راهنمایی و راهنمایی صادر گردید

به رویت ایسان رسید و فاقد خلافی بود ایشان موظف است بعد از استرداد رسید وجه نقد یا مدارک خود را دریافت نماید.

در زمان تحویل خودرو به شرکت،کلیه وسایل و لوازم شخصی مربوط به خودتان را از داخل خودرو خارج کنید،درغیر اینصورت شرکت هیچگونه تعهدو مسئولیتی را پذیرا نخواهد بود.

مطابق قوانین حاکم بر این حرفه،از طرف شرکت هنگام تحویل خودرو به امانت گیرنده،

تحویل مدارک مذکور که شامل:(بیمه شخص ثالث،سوئیچ خودرو وکارت معینه فنی،جک،آچارچرخ،زاپاس و پنل ظبط) الزامیست لطفا تقاضای کارت خودرو نفرمائید.

درصورت تصادف جهت تامین خسارت اجازه استفاده از بیمه بدنه،تنها به صلاح دید مالک خودرو بوده

و به شرط پرداخت مبلغ بیمه نامه که درزمان صدور بیمه بدنه خودرو،

از طرف مالک خودرو جهت صدور بیمه نامه پرداخت شده است،به ایشان امکان پذیر می باشد.

درصورت توقیف خودرو،مشروط بر اینکه جمله عدم ارائه مدارک در گزارش افس مربوط و نیز در توضیحات برگه جریمه،

ذکرشده باشدو نیز به شرط هرگونه عدم تخلف از سوی راننده،

که سبب توقیف خودرو و بازدید مدارک شده باشد،به عهده مستاجر نمی باشد

و در غیر اینصورت پرداخت کلیه هزینه ها به عهده امانت گیرنده می باشد.

جبران خسارت تنها به صورت بازگرداندن خودرو به صورت اولیه و مطابق با شروع قرارداد می باشد

و نیز پرداخت خسارت جانبی از قبیل افت قیمت خودرو،خواب خودرو و… می باشد.

در زمان تصادف خودرو با خودرو دیگر نیز،مسئولیت کامل بازگرداندن خودرو،

مطابق زمان شروع قرارداد به عهده امانت گیرنده می باشد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت از راننده خودروی متخلف ندارد.

قوانین اجاره خودرو

لطفاً مبلغ مورد نظر و مورد توافق جهت استفاده از خودرو طی زمان مندرج در قرارداد

را به صورت وجه نقد و تمام وکمال پرداخت نماید،در غیر اینصورت از تحویل خودرو
به امانت گیرنده ممانعت به عمل می آید

جهت تمدید خودرو،حتما باید ۲۴ ساعت قبل از انقضای تاریخ قرارداد،

با مسئولین هماهنگی لازم بعمل آید و چنانچه در زمان انقضای قرارداد خودرو مستردد نگردد

و هیچ گونه هماهنگی جهت تمدید صورت نگرفته باشد

مدارک امانت گیرنده در جهت تامین خسارت به اجرا گذاشته می شود ودر صورت عدم موجودی

و یا کسر موجودی پیگرد قانونی را به همراه خواهد داشت.

شماره ثبت شرکت یا شناسنامه شرکت را بخواهید

شرکت های مجاز به اجاره ماشین می باشند که دارای مجوز رسمی برای اجاره باشند

که در حال حاضر تعداد این شرکت ها در ایران به عدد ۲۰ هم نرسیده است

منبع :اجاره خودرو پرشین