ایمنی خودرو

25آذر 1396

ساختاروتاریخچه ایربک2 (40%) 2 votes ساختاروتاریخچه ایربک ساختاروتاریخچه ایربک ساختاروتاریخچه ایربک :کیسهٔ هوا یک وسیلهٔ ایمنی مدرن در برخی از خودروهاست که در زمان تصادف خودرو پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می‌گیرد. برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگر کمربند ایمنی بسته […]

08مرداد 1396
چگونه از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟

چگونه از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟Rate this post چگونه از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟ چگونه از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟ اجاره خودرو پرشین در نظر دارد نسب به پرداخت های شرکت برای خسارات ماشین و به علت های تقریبا متعدد برای مراقبت های ابتدایی  گیربکس اتوماتیک ارائه میدهد. در صورت استفاده صحیح […]