10 ماشین برتر جدید

30بهمن 1395

10 ماشین برتر هیبریدیRate this post 10 ماشین برتر هیبریدی 10 ماشین برتر هیبریدی .1 BMW i3 94 Ah سال ساخت 2017 مصرف مصرف برق در کیلووات ساعت / 100 کیلومتر 11.3 * / 11.9 * انتشار گاز CO2 ترکیب در گرم / کیلومتر 12 * / 13 ** بهره وری انرژی (با توسعه دهنده […]