اسپورت

BMW Z4(2015)
5 (100%) 2 votes

اسپورت

اسپورت: کلاس بدنه اسپورت به معنی شکل ظاهری و مدرن بودن بدنه و نوع ایرودینامیکی ماشین می باشد.

کلاس موتور ماشین که از لحاظ قدرت و سرعت ماشین های
اسپورت سطح بالا تری تقریبا نسبت
به بقیه کلاس های بدنه دارند در ماشین های سواری