سدان

 • 206sd

  اجاره روزانه:85.000
  اجاره هفتگی:525.000

 • پرشیا

  اجاره روزانه:90.000
  اجاره هفتگی:560.000

 • ماکسیما

  اجاره روزانه:200.000
  اجاره هفتگی:1.400.000

 • مگان

  اجاره روزانه:200.000
  اجاره هفتگی:1.400.000

 • لیفان 820 (new)

  اجاره روزانه:250.000
  اجاره هفتگی:1.400.000

 • بنز E200

  اجاره روزانه:1.500.000
  اجاره هفتگی:10.500.000

 • اپتیما

  اجاره روزانه:300.000
  اجاره هفتگی:1.750.000

 • سراتو()

  اجاره روزانه:200.000
  اجاره هفتگی:1.260.000

 • سوناتا yf()

  اجاره روزانه:300.000
  اجاره هفتگی:1.750.000