شاسی بلند

 • تیگو5

  اجاره روزانه:250.000
  اجاره هفتگی:1.500.000

 • اسپورتیج

  اجاره روزانه:350.000
  اجاره هفتگی:2.100.000

 • سانتافه()

  اجاره روزانه:350.000
  اجاره هفتگی:2.250.000

 • BMW X6

  اجاره روزانه:1.500.000
  اجاره هفتگی:9.800.000

 • پورشه کاین

  اجاره روزانه:1.500.000
  اجاره هفتگی:10.500.000